Restaurant Translate Server Error

Restorant Translate Server Error

Restaurant Translate Server Error?

Pelik nama restaurant ini? Mungkin kerana pemiliknya menggunakan perkhidmatan Google Translate dan hasilnya tidak seperti yang diharapakan bila sistem tersebut menghadapi kegagalan.

Pernahkah anda menggunakan perkhidmtan Google Translate dan hasilnya “Translate Server Error”?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *